Urządzenie

Aparat ElektroAqua zapewnia:
 • osuszanie murów będących w promieniu działania urządzenia (beton, kamień, cegła)
 • całkowitą blokadę możliwości ponownego zawilgocenia po osuszeniu
 • usuwanie pleśni
 • usuwanie zapachu stęchlizny

Zalety urządzenia ElektroAqua:
 • nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp.
 • nie wymaga wykonywania wykopów i naprawy izolacji
 • obniża koszty ogrzewania
 • posiada wszelkie aktualne atesty, certyfikaty wymagane przez prawo budowlane krajowe oraz UE
 • ma 20-letni okres gwarancji skuteczności działania od momentu zainstalowania urządzenia
 • ma najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju
 • wytwarza zdrowy mikroklimat w obiekcie
 • działa również jako ekran żył wodnych
 • nie wymaga dozoru, posiada bezobsługowy system kontroli
 • posiada liczne referencje
 • ochrona patentowa urządzenia i zasady działania metody na terenie Polski i UE