Ozonowanie

Dlaczego warto wybrać ozonowanie?

Ozon to skuteczny środek w przypadku usuwania nieprzyjemnych zapachów i roztoczy. Używa się go do zabijania oraz likwidacji różnych alergenów, co w przypadku osób uczulonych stanowi niezwykle ważny aspekt. Według badań zauważalny jest zanik ponad 90% alergenów domowych przy ozonowaniu wykonywanym raz na kwartał.

Ozon działa bardzo silnie, ale wyróżnia go bardzo krótki cykl życia (okres połowicznego rozkładu wynosi ok. 20-30 minut). Kiedy ma styczność z wirusami, bakteriami czy też zapachami zgnilizny, dodatkowy atom tlenu niszczy je całkowicie poprzez utlenianie. W trakcie tego procesu dodatkowy atom tlenu niszczy bakterie, wirusy oraz przykre zapachy, a jedyną pozostałością zostaje czysty tlen. W dodatku przy całej swojej efektywności ozon jest bezpieczny. Dowód na to stanowi fakt, iż codziennie jesteśmy poddawani wpływowi ozonu zawartego w powietrzu, którym oddychamy i jego różnym stężeniu powstałym w wyniku naturalnych reakcji atmosferycznych. np. po burzy – świeże, oczyszczone powietrze, to właśnie zapach ozonu.

Ponadto ozon jest nieszkodliwy, gdyż wyczuwamy jego zapach już na pozostałościowym poziomie stężenia. Rozumiemy przez to ilość ozonu wytworzoną ponad wymagane minimum w celu usunięcia wszelkiego skażenia w danym pomieszczeniu. W dużych stężeniach (>1.5 p.p.m – cząsteczki na milion) ma on tak silny zapach (jak wybielacz), co powoduje, że człowiek nie jest w stanie przebywać w takim pomieszczeniu dłużej niż krótką chwilę.

Ważne jest to, jak długo jesteśmy narażeni na działanie ozonu. Budowa organizmów jednokomórkowych lub wielokomórkowych o małej specjalizacji jest zupełnie inna niż struktura komórek, z których składa się człowiek. Dlatego też ozon ma destrukcyjne działanie na organizmy proste w małych stężeniach, natomiast szkodliwy wpływ na ludzi wykazuje dopiero w bardzo wysokim nasyceniu.

Ozonowanie skutecznie działa na:

  • usuwanie zapachów spowodowanych pożarem i zalaniem wodą, będącymi jednymi z najtrudniejszych do pozbycia się,
  • dym papierosowy i zanieczyszczenia nim wywołane,
  • zapachy powstałe podczas gotowania,
  • zapachy pochodzenia zwierzęcego,
  • wilgoć w piwnicy,
  • pleśń,
  • ograniczenie ryzyka zakażenia wirusowego i bakteryjnego,
  • wodę pitną, baseny, stawy.