Jak to działa?

Rysunek poglądowy działania elektroosmozy bezprzewodowej przed i po zainstalowaniuPotencjał elektryczny zawilgoconego muru wzgledem ziemi jest główną siłą powodującą ruch cząsteczek wody ku górze. Podstawa muru (ziemia) ma ładunek dodatni a góra ładunek ujemny. Cząsteczki wody w kapilarach pod wpływem przyłożonego napięcia przemieszczają się zawsze od plusa do minusa.

Urządzenie GPL wykorzystuje to zjawisko. Emitując fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości powoduje odwrócenie biegunów. Teraz podstawa muru ma ładunek ujemny a góra ładunek dodatni.

Teraz, zgodnie z prawami fizyki, woda w kapilarach przemieszcza się w kierunku ziemi. Woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa zapobiegając ponownemu zawilgoceniu.