Zjawisko elektroosmozy

Elektroosmoza – zjawisko elektrokinetyczne – ruch cieczy względem nieruchomej, naładowanej powierzchni (np. kapilary lub membrany) spowodowany przyłożonym polem elektrycznym. (def. Wikipedia)

Wilgoć wznosząca się w murach jest przyczyną jego degradacji, pogorszenia własności termoizolacyjnych. Na mokrych ścianach pojawiają się niezwykle szkodliwe dla człowieka grzyby(pleśnie) i glony.

Główną siłą działającą na cząsteczki wody i powodującą ich ruch ku górze jest różnica potencjału elektrycznego w murze. Podstawa muru ma ładunek dodatni. Górna ładunek ujemny. Cząsteczki wody w kapilarach (cienkich kanalikach w strukturze materiału budowlanego) przemieszczają się zawsze w stronę bieguna ujemnego. Potencjał elektryczny jaki występuje między podstawą muru(+) a jego górną częścią(-) zależy od materiału z którego jest wykonany, okolicznych pól elektromagnetycznych i innych czynników. Może on sięgać nawet 600 mV. To jest główna siła powodująca ruch cząsteczek wody i zawilgocenie murów (ścian).

Urządzenie ElektroAqua wytwarza fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie i natężeniu, powodując odwrócenie biegunów. Teraz podstawa muru ma ładunek ujemny, a jego górna część ładunek dodatni. Cząsteczki wody, zgodnie z prawami fizyki, przemieszczają się w przeciwnym kierunku (ku ziemi). Mury wysychają. Działające dalej, w sposób ciągły urządzenie ElektroAqua, blokuje dostęp wody do muru. Działa jako niezwykle skuteczna hydroizolacja pozioma i pionowa.

Elektroosmoza - jest to zjawisko, które zachodzi pod wpływem różnicy potencjału. W murze, w którym mamy wodę i sole mineralne, zachodzą takie zjawiska, jak w baterii akumulatora. Potencjał elektryczny, w takim układzie, może sięgać 500mV lub nawet więcej. Podstawa muru naładowana jest dodatnio, a górna ujemnie. To jest siła, która powoduje ruch cząsteczek wody ku górze.

Podciąganie kapilarne – jest to zdolność materiału podciągania wody ku górze, za pomocą sił kapilarnych. Zjawisko to obserwuje się w materiałach z mikroskopijnymi porami, a także w materiałach sypkich. Jest to spowodowane napięciem powierzchniowym wody (dążenie do najmniejszej powierzchni – w kapilarach menisk wklęsły).

Firma DryArt –jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń i technologii osuszania budynków bezinwazyjną metodą ELEKTROOSMOZY

Polecamy naszą technologię jako:
  • najtańszą
  • najskuteczniejszą
  • najbezpieczniejszą
  • oraz najszybszą metodę osuszania murów

Nasza oferta obejmuje:
  • ocenę stopnia zawilgocenia
  • dobór urzadzenia
  • dostawę i zainstalowanie urządzenia
  • kontrole przebiegu procesu osuszania

Ułatwiamy otrzymanie kredytu. Rata może być dużo niższa niż oszczędności kosztów energii